ਕੂ ਕੂ ਕੂਕਣ ਵਾਲਾ ਬਰਸਾਤੀ ਪਪੀਹਾ

ਚਮਕਦਾਰ ਕਾਲੇ ਅਤੇ ਸਫ਼ੈਦ ਰੰਗ ਦਾ ਇਕ ਕੋਇਲ ਜਾਤੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੋਹਣਾ ਪੰਛੀ ਹੈ ਬਰਸਾਤੀ ਪਪੀਹਾ । ਇਹ ਆਪਣੇ ਸੁੰਦਰ ਸਰੂਪ ਲਈ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉੱਤਰੀ ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਿਮਾਲੀਆ

Read More