ਕੋਵਿਡ ਦੌਰਾਨ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਲਗਦੀ ਹੈ ਸੈਨੇਟਾਈਜ਼ਰ

ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਦੁਨੀਆ ਚ ਕਈ ਸਾਰੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ, ਦੇ ਤੌਰ ਤਰੀਕੇ ਬਦਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੰਮਕਾਰ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਬਦਲ ਰਹੇ, ਓਥੇ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਵਿਡ ਕਾਲ ਚ ਜਨਮੇ ਬੱਚਿਆ

Read More

ਐਸਾ ਭੀ ਹੋਤਾ ਹੈ… ਨਵਵਿਆਹੇ ਜੋੜੇ ਦੇ 3 ਦਿਨ ਟਾਇਲਟ ਜਾਣ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦਾ ਰਿਵਾਜ਼?

ਪੜ ਸੁਣ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਵੀ ਹੋਵੋਗੇ ਤੇ ਹੱਸੋਗੇ ਵੀ ਕਿ ਆਹ ਕੀ ਰਿਵਾਜ਼ ਹੋਇਆ, ਵਿਆਹੇ ਜੋੜੇ ਨੂੰ ਟਾਇਲਟ ਹੀ ਨਾ ਜਾਣ ਦਿਓ, ਉਹ ਵੀ ਤਿੰਨ ਦਿਨ..। ਹਰੇਕ ਧਰਮ, ਭਾਈਚਾਰੇ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵਿਆਹ ਨ

Read More