ਅਜਬ ਗਜਬਖਬਰਾਂਦੁਨੀਆਬਾਲ ਵਰੇਸ

ਵਿਸ਼ਵ ਦਾ ਅਨੋਖਾ ਮੁਲਕ ਹੈ ਇਥੋਪੀਆ

Comment here