ਅਜਬ ਗਜਬਖਬਰਾਂਦੁਨੀਆ

ਪਿੱਠ ’ਤੇ 225 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਸਤਖ਼ਤਾਂ ਦੇ ਬਣਵਾਏ ਟੈਟੂ

ਫਲੋਰੀਡਾ-ਫਲੋਰੀਡਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਨਾਮ ਫੰਕੀ ਮੈਟੇਸ ਹੈ, ਜਿਸਨੇ ਆਪਣੀ ਪਿੱਠ ਉੱਤੇ 225 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਦੇ ਟੈਟੂ ਬਣਵਾਏ ਹਨ। ਫੰਕੀ ਮੈਟੇਸ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਅਜੀਬ ਸ਼ੌਕ ਕਾਰਨ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਖੁਦ ਵੀ ਇੱਕ ਟੈਟੂ ਆਰਟਿਸਟ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਸਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਕਿਉਂ ਨਾ ਉਸਦੇ ਸਰੀਰ ਉੱਤੇ ਅਜਿਹਾ ਟੈਟੂ ਬਣਵਾਇਆ ਜਾਵੇ ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੋਵੇ। ਮੈਟੇਸ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰਾਂ ਦੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਲਏਗਾ। ਇਹ ਉਹ ਥਾਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ੌਕ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਗਿਆ।
ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹਸਤੀਆਂ ਦੇ ਚਿੰਨ੍ਹ-ਫੰਕੀ ਦੀ ਪਿੱਠ ਉੱਤੇ ਕਈ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹਸਤੀਆਂ ਦੇ ਦਸਤਖ਼ਤਾਂ ਦੇ ਟੈਟੂ ਹਨ। ਉਸ ਦੇ ਸਰੀਰ ’ਤੇ 225 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੈਟੂ ਹਨ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਟੈਨ ਲੀ, ਵਿਲ ਸਮਿਥ, ਏਲੀਯਾਹ ਵੁਡ, ਮਾਈਕਲ ਫੌਰਸ, ਮਾਈਕ ਟਾਇਸਨ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਮੈਟੇਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ’ਤੇ 300 ਟੈਟੂ ਬਣਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ।

Comment here