ਸਿਹਤ-ਖਬਰਾਂਖਬਰਾਂਦੁਨੀਆ

ਦਿਲ ਦੇ ਦੌਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਰਕਿੰਸਨ’ਸ ਦੀ ਘੱਟ ਸੰਭਾਵਨਾ

ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ-ਡੈਨਮਾਰਕ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਅਧਿਐਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਪਾਰਕਿੰਸਨ’ਸ ਰੋਗ ਹੋਣ ਦਾ ਘੱਟ ਜੋਖਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । “ਇਹ ਖੋਜਾਂ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਦਿਲ ਦੇ ਦੌਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਰਕਿੰਸਨ’ਸ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਜੋਖਮ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਵਧਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਜਾਂ ਫਾਲੋ-ਅਪ ‘ਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਰੋਕਥਾਮ ਫੋਕਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ,” ਜੇਨਸ ਸੁੰਡਬੋਲ, ਐਮਡੀ, ਪੀਐਚਡੀ, ਅਧਿਐਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਲੇਖਕ। ਡੈਨਮਾਰਕ ਦੇ ਆਰਹਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਕਲੀਨਿਕਲ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਕਾਰਡੀਓਲੋਜੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ । ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਘਟੇ ਹੋਏ ਜੋਖਮ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਾਰਨ ਅਸਪਸ਼ਟ ਹਨ, ਖੋਜਕਰਤਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਰਡੀਓਵੈਸਕੁਲਰ ਰੋਗਾਂ ਦੇ ਜੋਖਮ ਦੇ ਕਾਰਕਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਿਗਰਟਨੋਸ਼ੀ ਅਤੇ ਉੱਚ ਕੋਲੇਸਟ੍ਰੋਲ, ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਘੱਟ ਪਾਰਕਿੰਸਨ’ਸ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਖੋਜਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ , “ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, ਕਈ ਅਧਿਐਨਾਂ ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਲਾਸਿਕ ਕਾਰਡੀਓਵੈਸਕੁਲਰ ਜੋਖਮ ਦੇ ਕਾਰਕ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਿਗਰਟਨੋਸ਼ੀ, ਵਧਦਾ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ, ਅਤੇ ਸ਼ੂਗਰ ,” ਪਾਰਕਿੰਸਨ’ਸ ਦੇ ਘੱਟ ਜੋਖਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਾਰਕਿੰਸਨ’ਸ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਨਿਊਰੋਡੀਜਨਰੇਟਿਵ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਪਾਰਕਿਨਸਨਵਾਦ ਦੇ “ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਨਿਊਰੋਡੀਜਨਰੇਟਿਵ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਈ ਅੰਤਰੀਵ ਕਾਰਨ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨਾੜੀ ਵਿਧੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ,” ਖੋਜਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ। ਅਧਿਐਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਲੇਖਕ ਜੇਂਸ ਸੰਡਬੋਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਦਿਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਪੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸਕੇਮਿਕ ਸਟ੍ਰਾਕ ਜਾਂ ਵਸਕੂਲਰ ਡਿਮੈਂਸ਼ਈਆ ਵਰਗੀਆਂ ਨਿਊਰੋਵਸਕੂਲਰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਪਾਰਕਿਸੰਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਘੱਟ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਖੋਜ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਸੀ। ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲੇ ਹਨ ਕਿ ਦਿਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਪੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਕ ਪਾਰਿਕਿੰਸੰਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।’

Comment here