ਦੁਨੀਆ

ਜੋਅ ਬਾਈਡੇਨ ਤੇ ਮਰਕੇਲ ਦੀ ਬੈਠਕ- ਚੀਨ ਵਲੋਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਸਿੱਝਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ

Comment here