ਸਿਆਸਤਸਿਹਤ-ਖਬਰਾਂਖਬਰਾਂਚਲੰਤ ਮਾਮਲੇਦੁਨੀਆ

ਕੈਨੇਡਾ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ‘ਤੇ ਕੋਵਿਡ ਟੈਸਟਿੰਗ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ

ਟੋਰਾਂਟੋ-ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ 11 ਜੂਨ, 2022 ਨੂੰ ਹਵਾਈ ਮਾਰਗ ਰਾਹੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਟੈਸਟਿੰਗ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਵਾਈ ਯਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਸੰਕਰਮਣ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।ਕੈਨੇਡਾ 19 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਚਾਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ- ਟੋਰਾਂਟੋ, ਵੈਨਕੂਵਰ, ਕੈਲਗਰੀ ਅਤੇ ਮਾਂਟਰੀਅਲ ‘ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੀਕਾਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਮਦ ਲਈ ਰੈਂਡਮ ਕੋਵਿਡ ਟੈਸਟਿੰਗ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗਾ। ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਆਯਾਤ ਨੂੰ ਟਰੈਕ ਕਰਨ ਅਤੇ ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਨਵੇਂ ਰੂਪਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਟੈਸਟਿੰਗ ਸਾਡੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ ਸੀ ਅਤੇ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵੈਨਕੂਵਰ, ਕੈਲਗਰੀ, ਮਾਂਟਰੀਅਲ ਅਤੇ ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੇ ਚਾਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ‘ਤੇ ਹਵਾਈ ਰਾਹੀਂ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਯਾਤਰੀਆਂ ਲਈ 19 ਜੁਲਾਈ, 2022 ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਟੈਸਟਿੰਗ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ, ਜੋ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕਰਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੀਕਾਕਰਨ ਵਾਲੇ ਯਾਤਰੀ ਵਜੋਂ ਯੋਗਤਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ, ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 14 ਕੈਲੰਡਰ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੋਵਿਡ-19 ਟੀਕਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਲੜੀ ਨਾਲ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕਰਾਇਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਹਵਾਈ ਯਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਸਾਰੇ ਟੈਸਟ ਜੋੜਦਾ ਹੈ, ਦੋਵਾਂ ਲਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਸ਼ਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜਾਂ ਟੀਕਾਕਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹਨ, ਨੂੰ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਾਂ ਤਾਂ ਚੋਣ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਸਥਾਨਾਂ ਅਤੇ ਫਾਰਮੇਸੀਆਂ ‘ਤੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਵੈ-ਸਵਾਬ ਟੈਸਟ ਦੁਆਰਾ ਜਾਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੁਆਰਾ, ਜਾਂ ਵਰਚੁਅਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੁਆਰਾ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਿਹੜੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੀਕਾਕਰਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਛੋਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ 14-ਦਿਨ ਕੁਆਰੰਟੀਨ ਦੇ ਦਿਨ 1 ਅਤੇ ਦਿਨ 8ਵੇਂ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਟੈਸਟ ਕਰਨਾ ਹਵਾਈ ਮਾਰਗ ਦੁਆਰਾ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਟੈਸਟਿੰਗ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰੇਗਾ। ਲਾਜ਼ਮੀ ਟੈਸਟਿੰਗ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਬਦਲਾਅ ਦੇ, ਐਂਟਰੀ ਦੇ ਲੈਂਡ ਬਾਰਡਰ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ‘ਤੇ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਹਵਾਈ ਯਾਤਰੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੀਕਾਕਰਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਨੂੰ 15 ਮਿੰਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਕਸਟਮ ਘੋਸ਼ਣਾ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ, ਇੱਕ ਈਮੇਲ ਸੂਚਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਈਮੇਲ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟੈਸਟ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਲਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਟੀਕਾਕਰਨ ਨਾ ਕੀਤੇ ਯਾਤਰੀ ਆਪਣੇ ਸਟੋਰਾਂ ਜਾਂ ਚੋਣਵੇਂ ਫਾਰਮੇਸੀਆਂ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਟੈਸਟਿੰਗ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਨਾਲ ਵਰਚੁਅਲ ਜਾਂ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕੈਨੇਡਾ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 72 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੈਨੇਡਾ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰੂਜ਼ ਜਹਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਸਾਰੇ ਯਾਤਰੀ ਅਰੀਵਕਨ (ਮੁਫ਼ਤ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪ ਜਾਂ ਵੈੱਬਸਾਈਟ) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਗੇ।

Comment here