ਸਾਹਿਤਕ ਸੱਥਸਿਆਸਤਚਲੰਤ ਮਾਮਲੇ

ਕਹਾਣੀ : ਸਰਕਾਰੀ ਰਾਸ਼ਨ

ਚੰਨੋ ਦੇ ਬਾਪੂ, ਆ ਗਿਆ ਏਂ। ਜਾਹ ਜਾ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਗੂਠਾ ਲਾ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਰਾਸ਼ਣ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਏ। ਬਿਸ਼ਨੀ ਨੇ ਘਰਵਾਲੇ ਗੁਰਦੇਵ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਵੜਦਿਆਂ ਕਿਹਾ।
ਜਾ ਆਊਂਗਾ। ਅਜੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਥੱਕ ਕੇ ਆਇਆਂ ਆਂ। ਕੁੱਛ ਖਾਣ ਨੂੰ ਲਿਆ ਤੂੰ, ਬਹੁਤ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਐ। ਗੁਰਦੇਵ ਨੇ ਮੰਜੇ ਤੇ ਬੈਠਦਿਆਂ ਕਿਹਾ। ਵੇ ਖਾਣ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨੀ ਹੈਗਾ ਘਰੇ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਆਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਗੇੜਾ ਮਾਰ ਆ। ਫ਼ੇਰ ਡੀਪੂ ਆਲੇ ਨੇ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਣ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੂੰ ਜਾਹ ਗੂਠਾ ਲਾ ਕੇ ਰਾਸ਼ਣ ਲੈ ਆ। ਬਿਸ਼ਨੀ ਨੇ ਫ਼ਕਰ ਨਾਲ ਕਿਹਾ।
ਓ ਅੱਛਾ ਭਾਈ! ਲਿਆ ਫੜਾ ਕਾਗਜ਼ ਪੱਤਰ। ਜਾ ਆਉਨਾ। ਤੂੰ ਕਿਹੜਾ ਟਿੱਕਣ ਦੇਣਾ।ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਦਿਆੜੀ ਕਰਕੇ ਸਰੀਰ ਟੁੱਟਿਆ ਪਿਆ। ਉਤੋਂ ਪੈਸੇ ਨੀ ਮਿਲੇ। ਗੁਰਦੇਵ ਉੱਠ ਕੇ ਤੁਰਦਿਆਂ ਬੋਲਿਆ।
ਵੇ ਕੀ ਕਰਾਂ? ਮੇਰੇ ਗੋਡੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਆਪੇ ਜਾ ਆਵਾਂ। ਬਿਸ਼ਨੀ ਨੇ ਗੁਰਦੇਵ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਾਗਜ਼ ਫੜਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ।
ਗੁਰਦੇਵ ਬੁੜ-ਬੁੜ੍ਹ ਕਰਦਾ ਸਾਇਕਲ ਲੈ ਕੇ ਡੀਪੂ ਵੱਲ ਚੱਲ ਪਿਆ।
ਲੈ ਪੁੱਤਰਾ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਰਾਸ਼ਣ ਦਈਂ। ਸੁਣਿਆ ਰਾਸ਼ਣ ਆਇਆ ਸਰਕਾਰੀ। ਗੁਰਦੇਵ ਨੇ ਕਾਗਜ਼ ਡੀਪੂ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਫੜਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ।
ਰਾਸ਼ਨ ਤਾਂ ਆਇਆ ਸੀ ਬਾਪੂ ਜੀ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਲੇਟ ਹੋ ਗਏ ਹੋ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਰਾਸ਼ਨ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਆਇਓ। ਡੀਪੂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ।
ਨਾ ਨਾ ਪੁੱਤਰ, ਇੰਝ ਨਾ ਆਖ। ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਤਾਂ ਕੁੱਛ ਖਾਣ ਨੂੰ ਹੈ ਨੀ ਅੱਜ, ਗੁਰਦੇਵ ਨੇ ਤਰਲਾ ਜਿਹਾ ਕੀਤਾ।
ਬਾਪੂ ਜੀ, ਰਾਸ਼ਨ ਤਾਂ ਖ਼ਤਮ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਜਿੰਨਾਂ ਹੋ ਸਕੇ। ਡੀਪੂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਦਰਿਆਦਿਲੀ ਦਿਖਾਈ।
ਕੋਈ ਨਾ ਪੁੱਤਰਾ, ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਚੱਲ ਜੂ। ਗੁਰਦੇਵ ਨੇ ਬੇਬਸੀ ਨਾਲ ਕਿਹਾ।
ਆਹ ਲਓ, ਫ਼ੇਰ ਲਾਓ ਅੰਗੂਠਾ। ਡੀਪੂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਮਸ਼ੀਨ ਅੱਗੇ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ। ਗੁਰਦੇਵ ਨੇ ਅੰਗੂਠਾ ਲਗਾਇਆ ਤਾਂ ਡੀਪੂ ਵਾਲੇ ਨੇ 60 ਕਿੱਲੋ ਦੀ ਪਰਚੀ ਕੱਟ ਕੇ ਆਪਣੇ ਦਰਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਲਈ ਤੇ ਬਾਪੂ ਨੂੰ 40 ਕੁ ਕਿੱਲੋ ਕਣਕ ਤੋਲ ਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।
ਜਿਉਂਦਾ ਰਹਿ ਪੁੱਤਰਾ, ਜੁੱਗ ਜੁੱਗ ਜੀਅ, ਜਵਾਨੀਆਂ ਮਾਣ…..ਅਸੀਸਾਂ ਦਿੰਦਾ ਬਾਪੂ ਚੱਕੀ ਵੱਲ ਤੁਰ ਪਿਆ।
ਚੱਕੀ ਤੇ ਆ ਕੇ ਬਾਪੂ ਨੇ ਬੋਰੀ ਰੱਖੀ ਤੇ ਚੱਕੀ ਵਾਲੇ ਨੇ ਤੋਲ ਕੇ ਕਿਹਾ….
ਬਾਪੂ ਪੈਂਤੀ ਕਿੱਲੋ ਆ। ਪੀਹ ਦਿਆਂ।
ਪੈਂਤੀ ਕਿੱਲੋ…? ਪਰ ਡੀਪੂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕੰਡੇ ਤੇ ਚਾਲੀ ਕਿੱਲੋ ਦਿਖਾਈ ਸੀ ਪੁੱਤਰਾ। ਬਾਪੂ ਨੇ ਸੋਚਦਿਆਂ ਕਿਹਾ।
ਆਹ ਵੀ ਕੰਡੇ ਤੇ ਰੱਖੀ ਆ ਬਾਪੂ। ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁੱਝ ਲੈਣਾ! ਚੱਕੀ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕੰਡੇ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ।
ਠੀਕ ਐ ਭਾਈ, ਪੀਹ ਦੇ। ਘਰੇ ਤਾਂ ਆਟਾ ਨੀ ਹੈਗਾ। ਕਹਿ ਕੇ ਬਾਪੂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਲੱਗੇ ਬੈਂਚ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਆਟਾ ਪਿੱਸਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨ ਲੱਗਾ।

Comment here