ਸਾਹਿਤਕ ਸੱਥਗੁਸਤਾਖੀਆਂ

ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇ ਲੀਡਰ

ਖ਼ਬਰੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਏ ਕਈ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਲੀਡਰ
ਟਿੱਡੀਆਂ ਵਾਂਗੂੰ ਛਾ ਗਏ ਕਈ ਗ਼ਰਜ਼ੀ ਲੀਡਰ

ਇਟ ਚੁੱਕੋ, ਸੌ ਝਾਕਦੇ ਅਜ ਕਲ ਦੇ ਲੀਡਰ
ਸੁਰਖ਼ਾਂ ਵਾਂਗ ਪਟਾਕਦੇ ਅਜ ਕਲ ਦੇ ਲੀਡਰ

ਉੱਡਣ ਸਮ ਮੁਰਗ਼ਾਬੀਆਂ ਅਜ ਕਲ ਦੇ ਲੀਡਰ
ਝੂਮਣ ਵਾਂਗ ਸ਼ਰਾਬੀਆਂ ਅਜ ਕਲ ਦੇ ਲੀਡਰ

ਜਿਵੇਂ ਤਿਲੀਅਰਾਂ ਡਾਰ ਨੇ ਅਜ ਕਲ ਦੇ ਲੀਡਰ
ਯਾ ਕੋਈ ਹਿਰਨ-ਕਤਾਰ ਨੇ ਅਜ ਕਲ ਦੇ ਲੀਡਰ

ਇਕ ਸੱਦੋ ਦਸ ਆਂਵਦੇ ਅਜ ਕਲ ਦੇ ਲੀਡਰ
ਬਾਗ਼ ਫ਼ਸਲ ਚਰ ਜਾਂਵਦੇ ਅਜ ਕਲ ਦੇ ਲੀਡਰ

ਰਜ ਰਜ ਸ਼ੋਰ ਮਚਾਂਵਦੇ ਅਜ ਕਲ ਦੇ ਲੀਡਰ
ਜ਼ਿਮੀਂ ਅਕਾਸ਼ ਮਿਲਾਂਵਦੇ ਅਜ ਕਲ ਦੇ ਲੀਡਰ

ਪਰ ਜਦ ਤਕਣ ਬੰਦੂਕ ਨੂੰ ਅਜ ਕਲ ਦੇ ਲੀਡਰ
ਮਾਤ ਕਰਨ ਤਦ ਭੂਕ ਨੂੰ ਅਜ ਕਲ ਦੇ ਲੀਡਰ

ਸ਼ੁੱਰਰ ਭੁੱਰਰ ਹੋ ਜਾਂਵਦੇ ਅਜ ਕਲ ਦੇ ਲੀਡਰ
ਫ਼ੈਰੋਂ ਜਾਨ ਬਚਾਂਵਦੇ ਅਜ ਕਲ ਦੇ ਲੀਡਰ

ਫੰਧਕ ਕਰਨ ਹਰਾਨ ਜੀ ਅਜ ਕਲ ਦੇ ਲੀਡਰ
ਡਾਢੇ ਨੀਤੀਵਾਨ ਜੀ ਅਜ ਕਲ ਦੇ ਲੀਡਰ

ਗੱਲੀਂ ਅਰਸ਼ ਝੁਕਾਂਵਦੇ ਅਜ ਕਲ ਦੇ ਲੀਡਰ
ਪੱਲੇ ਕੱਖ ਨਾ ਪਾਂਵਦੇ ਅਜ ਕਲ ਦੇ ਲੀਡਰ

ਮਤਲਬ ਦੇ ਅਤਿ ਯਾਰ ਨੇ ਅਜ ਕਲ ਦੇ ਲੀਡਰ
ਬਦਲਨ ਵਿਚ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਨੇ ਅਜ ਕਲ ਦੇ ਲੀਡਰ

ਏਧਰ ਦਿਲ ਭੜਕਾਂਵਦੇ ਅਜ ਕਲ ਦੇ ਲੀਡਰ
ਓਧਰ ਅੱਖ ਲੜਾਂਵਦੇ ਅਜ ਕਲ ਦੇ ਲੀਡਰ

ਅਸਲ ਲੀਡਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅਜ ਕਲ ਦੇ ਲੀਡਰ
ਸੂਲਾਂ ਹਨ ਵਿਚ ਰਾਸਤੇ ਅਜ ਕਲ ਦੇ ਲੀਡਰ

ਬਣ ‘ਸੁਥਰੇ’ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਹੀ ਅਜ ਕਲ ਦੇ ਲੀਡਰ
ਦੁਖ ਕਟ ਸਕਣ ਤਮਾਮ ਹੀ ਅਜ ਕਲ ਦੇ ਲੀਡਰ

ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਚੂਰ ਹੀ ਜੋ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਲੀਡਰ
ਅੱਲਾ ਰੱਖੇ ਦੂਰ ਹੀ ਓਹ ਗ਼ਰਜ਼ੀ ਲੀਡਰ

-ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ

Comment here